Bevásárlókosár
0 árucikk
facebook twitter instagram
Márkák

Adatvédelmi Tájékoztató

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató

webáruházban történő adatkezeléshez

 

 

I.            Adatkezelő megnevezése

 

Cégnév:

MADURA ÉS MADURA Építő- Szerelőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

4400 Nyíregyháza, Dózsa György u 46.

Cégjegyzékszám:

15-09-061805

Adószám:

11242305-2-15

Képviseli:

Madura Csaba

 

 

II.            Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

A webáruházban történő adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

·         Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

·         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

·         a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV

·         a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TV

 

 

III.            A kezelt adatokra vonatkozó információk

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

A kezelt adatok körét és célját, időtartamát, jogalapját és a kezelés módját jelen tájékoztató függeléke tartalmazza.

 

IV.            Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

 

IV.1.                    Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

 

Az Adatvédelmi tájékoztató még nem ért véget!

A teljes dokumentum elolvasásához, kattintson az alábbi linkre:

TELJES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ